Error level (2) [E_WARNING] occured in /var/www/pinapalmera.org/httpdocs/core/application/lounger_router.class.php[line:121]

/var/www/pinapalmera.org/httpdocs/core/application/application.class.php - 440

string

Value :

Illegal string offset 'page'
- Historia

Historia

År 1984 startade Frank Douglas (1932-1986) ett barnhem för barn med funktionshinder och/eller övergivna barn. Detta efter att ha upptäckt bristen på rehabiliteringsalternativ för barn med funktionshinder och hur få deras familjers möjligheter att anpassa sig efter deras behov var. Mellan år 1984 och 1990 fungerade Piña Palmera främst som hem för barn med funktionshinder och/eller övergivna barn, och man erbjöd mat, medicinsk hjälp och skolstöd. Sedan 1984 räknar vi med deltagandet av volontärer från olika delar av världen på centret.

Anna Johansson från Sverige tar över ansvaret på Piña Palmera i november 1986, efter Frank Douglas plötsliga död. Då bodde 19 barn, fem anställda och fyra volontärer på centret.

I februari 1989 registreras Piña Palmera officiellt som en civil organisation, vid namn "Centro de Atención Infantil Piña Palmera". Samma år påbörjas ett samarbete med projektet ”Medmänniska” i Sinaloa, genom vilket man etablerar den första kontakten med en samhällsbaserad rehabiliteringsmodell.

År 1990 påbörjas arbetet i byarna i närheten av centret, då personal med grundläggande rehabiliteringskunskaper besöker barn och ungdomar med funktionshinder i deras hem.

Sommaren 1990 påbörjar Piña Palmera grupparbeten med döva barn. 1991 börjar man lära dem mexikanskt teckenspråk.

I juni 1991 börjar man sända program på den lokala radion i Puerto Àngel (XEPX), en halvtimme varje vecka, där personal från centret tar upp ämnen såsom hälsa, hygien, barns utveckling, funktionshinder, rehabilitering och mänskliga rättigheter.

I maj 1994, i samarbete med en organisation i Pochutla vid namn DIF (Desarrollo Integral de la Familia), organiserade man en ”kirurgisk omgång” på det lokala sjukhuset, tillsammans med ortopediska kirurger från Instituto Nacional de Ortopedia (Nationella ortopedinstitutet). Man opererade 32 patienter, varav 18 var barn från Piña Palmera.

I september 1994 inleddes arbetet med ”Samhällsbaserad rehabilitering” (Community Based Rehabilitation, CBR), med antropologen Flavia Anau som ansvarig. Programmet, som hänvisar till WHO:s (Världshälsoorganisationen) handbok, startade parallellt i tre samhällen: Nopala, San Mateo Piñas och Pochutla.

Sedan 1994 har Piña Palmera anordnat sommarläger varje år, då omkring 50 barn och ungdomar, med och utan funktionshinder, deltar i olika workshops och aktiviteter.

1997 flyttade ett flertal ungdomar med funktionshinder till Oaxaca för att fortsätta sina studier på en högre nivå, med ekonomiskt stöd av centret och rådgivning varannan vecka av en socialarbetare.

I maj 1999 påbörjade man ett planteringsprojekt med 5 hektar papaya för att centret skulle bli mer självförsörjande.

I april 2000 invigdes vårt rehabiliteringsområde, som består av mottagningar för samtalsterapi, rum för sjukgymnastik, ett gym för behandlingar, medicinsk mottagning, toaletter, en liten pool for hydroterapi och plats for tandvård.

Den 29 januari 2001 invigde man de nya sovsalarna. Katsuyuki Tanaka, ambassadör från Japanska Ambassaden i Mexiko, och Lic. Gilberto Carrillo, administrationschef i styrelsen för den Offentliga Välfärden i Oaxaca var närvarande.

I april 2001 startade den första ”förmaksverkstaden”, en utbildning/fortbildning för att arbeta med barn med autism och sensoriska störningar under ledning av den schweiziska terapeuten Claudia Nyffenegger.

Den 7:e maj 2001 började man bygga konsthantverksverkstaden och butiken. Detta med hjälp av den franska organisationen AGIR.

År 2002 startades ledarskapsworkshops för personer med funktionsnedsättningar.

I juni 2002 år startar Piña Palmera tillsammans med organisationen “Vamos”, stödd av Ramòn Vargas Minnesfond, ett nätverk mellan civila organisationer som arbetar kring temat funktionshinder.

Den första terapistudiekursen avslutades 2002, där sex personer deltog, och en ny kurs startade med tio personer. Bland annat deltog lärare från specialskolan i Puerto Escondido och hälsopromotorer från Huatulco och Pluma Hidalgo.

Ledarskaps- och sportworkshops för personer med funktionsnedsättningar ägde rum på Piña Palmera år 2005.

År 2005 startade Mini Campamentos (miniläger) i samhällen där vi arbetar med CBR (Samhällsbaserad Rehabilitering).

År 2006 deltar Piña Palmera i FN:s “Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning” i New York.

Åren 2007-2009 visas anpassad bio på Piña Palmeras område.

Kapacitering av personer med funktionsnedsättningar för att delta i en marsch för ett mer anpassat utrymme för internetanvändning sker år 2008.

Implementering av en workshop i Mexico City på temat förebyggande av funktionsnedsättningar sker år 2008, med stöd från Eduardo Vargas Minnesfond.

År 2009 vinner Piña Palmera priset för “Bäst praktik”, som utdelas av nationella DIF (Familjeintegrerad Utveckling). Samma år kommer vi på andra plats i UNICEF:s ranking gällande “Rättigheter för barn och ungdomar i Mexiko”.

År 2010 verkställer vi den andra Kontinentalkongressen på temat CBR i staden Oaxaca.

Läs mer (dokument på spanska, öppnas i Microsoft Word)

 • Experiencias de un proyecto piloto de Centro de Atención Infantil "Piña Palmera" en el distrito de Pochutla, Oaxaca, México1994-1996 de Helena Eidlitz / terapista ocupacional
 • Sistematización de la Experiencia de C.A.I. Piña Palmera. 2003 Cronología Completa
 • Reporte de actividades 2008
 • Reporte de actividades 2009
 • Reporte de Actividades 2010

Viktigaste resultaten, 1984 till 2008:

 • Piña Palmera har fortsatt att existera och utvecklas under mer än 20 år och har under den tiden hjälpt mer än 5000 användare och deras familjer.
 • Attitydförändringar bland befolkningen i allmänhet i Piña Palmeras verksamhetsområde gällande funktionsnedsättningar tack vare sensibiliseringsworkshops med läkare, lärare och andra lokala auktoriteter samt radioprogram. Majoriteten av befolkningen i vårt verksamhetsområde känner nu till och använder sig av termerna “funktionsnedsättning” och “rehabilitering”.
 • Våra brukares mer aktiva deltagande i sina familjer och samhällen har gjort att de bättre kan integreras i skolan eller på jobbet samt delta i olika sociala och religiösa aktiviteter.
 • Den sociala och akademiska integrationen av ungdomar med mycket små resurser, med eller utan funktionsnedsättningar, har gjort att vi nu har ungdomar med funktionsnedsättningar som studerar på universiteten i Oaxaca och Puebla och andra som förbereder sig för att studera vidare. Dessutom har vi åstadkommit en integrering av barn med funktionsnedsättningar i grundskolan i distriktet Pochutla.
 • Kvinnors deltagande i skapandet av familjeträdgårdar och i koordineringen av Piña Palmeras aktiviteter.
 • Integrering av lokala ungdomar på gymnasienivå såsom frivilliga promotorer på centret och i samhällena.
 • Livräddningskurser för personer med och utan funktionsnedsättningar.
 • Program för intensivrehabilitering, för personer med funktionsnedsättningar.
 • Sommar- och vårkurser for barn med och utan funktionsnedsättningar.
 • Produktiva verkstäder för framställning av konsthantverk och återvunnet papper, under ledning av personer med funktionsnedsättning.
 • Piña Palmera gör så att barn och ungdomar med funktionsnedsättningar får Medel för kommunikation, var och en får lära sig utifrån sina möjligheter.
 • Samarbete med det Iberoamerikanska Universitetet för att studenter ska få komma till Piña Palmera som en del av deras praktik och sociala arbete. Detta startade år 1993.
 • Teckenspråksutbildning för döva ungdomar sedan 1990.
 • Ökad upptäckt av funktionshinder hos barn vid tidig ålder.
 • Indirekt har vi bidragit till att SEP i Oaxacas kustområde startat fyra specialskolor.
 • Vårt arbete har resulterat i att tre organisationer för personer med funktionsnedsättningar bildats, med vilka vi samarbetar.
 • Inkludering av nya barn och ungdomar med fysiska, syn- eller hörselnedsättningar i den statliga skolan på olika nivåer.
 • Tre ungdomar med funktionsnedsättningar som har rehabiliterats på Piña Palmera har avslutat sina universitetsstudier.
 • Vi har utökat vårt arbete med CBR (samhällsbaserad rehabilitering) till att nu också inkludera två samhällen i el Istmo de Tehuantepec.
 • Under de aktiviteter vi har genomfört under de senaste tio åren har vi fokuserat på det sociala och på olika rättigheter.
 • Koordineringen med olika institutioner på nationell, internationell, privat och statlig nivå för att fortbilda personal inom CBR (samhällsbaserad rehabilitering).
 • Ökad inkludering inom skolan, från förskole- till universitetsnivå, i de samhällen där vi arbetar.

Resultat inom centrets organisation:

 • Demokratisering av beslutsfattarprocessen.
 • Majoriteten av personalen har arbetat här i mer än fem år.
 • Konstant deltagande av volontärer från Mexiko och andra länder.
 • Uppstart av processen för institutionell förstärkning.
 • Upprätthållningen av ett internt regelsystem.
 • Psykologers deltagande på Piña Palmera.
 • Studenter från Mexiko och utlandet kommer till Piña Palmera som en del av sin praktik eller sitt sociala arbete.
 • Samordning av ledarskapsgruppen för ett självständigt liv för ungdomar och vuxna från olika områden, med olika åldrar och olika funktionsnedsättningar.
 • Kollektivt arbete med personer med olika fysiska eller intellektuella funktionsnedsättningar samt personer med nedsatt syn eller hörsel.
 • Samordning av och aktivt deltagande i Nätverket för funktionsnedsättningar, en samordning av fem olika organisationer som arbetar på samhällsnivå.